25 maj, 2020

Riktlinjer angående spridning av Covid-19 vid genomförande av aktiviteter

Aktiviteter

Just nu genomför vi endast aktiviteter utomhus. Vi rekommenderar att deltagarna håller 2 meters avstånd mellan varandra i den mån det går.

Utrustning

All utrustning är rengjord med desinfektionsmedel mellan varje användning.

Skydd

Vi kan erbjuda alla deltagare munskydd, visir, hand-desinfektionsgel om så önskas.

Personal

All vår personal bär munskydd under aktiviteten. Vid minsta symptom byts vår personal ut.

Deltagare

Inga deltagare med symptom tillåts att delta i aktiviteten och ombeds att stanna hemma.

En deltagarlista behövs för att kunna genomföra en eventuell smittspårning i efterhand.